Τα στελέχη των κατασκηνώσεων της ΧΑΝΘ εκπαιδεύτηκαν και πιστοποιήθηκαν στις Πρώτες βοήθειες.

Στα πλαίσια της Ακαδημίας Αρχηγών ΧΑΝΘ, οι υποψήφιοι αρχηγοί των κατασκηνώσεων, εκπαιδεύτηκαν και έλαβαν την διεθνή πιστοποίηση στην βασική υποστήριξη ζωής για παιδιά (EPBLS) από την εκπαιδευτική ομάδα μας το …

Ας μάθουμε πρώτες βοήθειες!

Τα μικρά παιδιά μπορούν να δώσουν πρώτες βοήθειες! Μέσα από την βιωματική μάθηση, τα παιδιά, θα εισαχθούν στις αρχές των πρώτων βοηθειών, με στόχο την ευαισθητοποίησή τους, την κατανόηση των …