Στο σεμινάριο αναλύουμε τις παρακάτω θεματικές:

 • Τρόποι μετάδοσης της φωτιάς
 • Αιτίες εκδήλωσης φωτιάς στους χώρους εργασίας
 • Πυροπροστασία
 • Κατάσβεση φωτιάς
 • Ιδιότητες υλικών κατάσβεσης
 • Κατηγορίες φωτιάς
 • Χρήση πυροσβεστήρων και συντήρηση
 • Πλάνο έκτακτης ανάγκης
 • Το σεμινάριο έχει διάρκεια 2-3 ώρες.
 • Ομάδες :10-12 ατόμων,

Μικρά γκρουπ φίλων/οικογένειας

 • Το σεμινάριο περιέχει θεωρία και πράξη με χρήση πυροσβεστικών μέσων. Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή ατυχημάτων και πρόκληση φωτιάς.
 • Οι εκπαιδευτές μας είναι πιστοποιημένοι στην πυρόσβεση και πυρασφάλεια από την Π.Υ με μεγάλη εμπειρία τόσο στον τομέα της πρόληψης και της αντιμετώπισης των πυρκαγιών, όσο και στην εκπαίδευση.
 • Το σεμινάριο απευθύνεται πολίτες άνω των 12 ετών, εργοστάσια, εθελοντές, ομάδες διάσωσης, φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύματα, κατασκηνώσεις κα