Το πρόγραμμα εστιάζει στο παιδί και στο βρέφος που έχουν πολλές ιδιαιτερότητες σε σχέση με τον ενήλικα.

Μέσα από στο σεμινάριο, οι συμμετέχοντες μαθαίνουν:

  • να αναγνωρίζουν τα σημάδια του βαρέως πάσχοντος παιδιού,
  • τις ανατομικές διαφορές ανάμεσα σε παιδί, βρέφος και ενήλικα
  • Καδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ)
  • Χρήση Αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή
  • Πνιγμονή από ξένο σώμα
  • Πλάγια Θέση ασφαλείας

Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται μέσα από θεωρία και πράξη.

Βασική Υποστήριξη Ζωής σε Παιδιά και Βρέφη (EPBLS)

Η πιστοποίηση είναι από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (erc.edu) και έχει διάρκεια ζωής 3 χρόνια. Είναι διεθνώς αναγνωρισμένη.

  • Διάρκεια: 4‐6 ώρες
  • Ομάδα: 10‐12 ατόμων

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, παιδαγωγούς, φροντιστές παιδιών, γονείς, ιδιοκτήτες και εργαζόμενους σε παιδικούς σταθμούς, σχολεία, παιδότοπους, ΚΔΑΠ κ.α

Κατάλληλο για ανανέωση διπλώματος προπονητών

Κατάλληλο για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ “ΝΤΑΝΤΑΔΕΣ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ”

Ειδικές τιμές για σώματα ασφαλείας (πυροσβεστική, στρατό, αστυνομία) Ρωτήστε μας.

Για πληροφορίες-κρατήσεις θέσεων: info@learn2help.gr